L a n d e s v e r b a n d

d e r O Ö S t o c k s p o r t l e r

REGIONSSPRECHER

Rupert REINTHALER

Rupert REINTHALER

Sprecher: Region 1 (Bezirk 04)

Telefon: 0681/81472900

eMail: rupert.reinthaler@icloud.com

Gottfried WURZINGER

Gottfried WURZINGER

Sprecher: Region 2 (Bezirke 16 + 19)

Telefon: 0676/5069033

eMail: bezirk16@gmx.at

Helmut STADLBAUER

Helmut STADLBAUER

Sprecher: Region 3 (Bezirke 03 + 13)

Telefon: 0699/11465446

eMail: helmut.stadlbauer@gmx.net

Friedrich EDER

Friedrich EDER

Sprecher: Region 4 (Bezirke 01 + 14 + 21)

Telefon: 0664/73762010

eMail: esv-schoenering@aon.at

Robert BUCHEGGER

Robert BUCHEGGER

Sprecher: Region 5 (Bezirke 05 + 06 + 17)

Telefon: 0664/3044552

eMail: robert.buchegger@ooe.gv.at

Rudolf WIESHOLZER

Rudolf WIESHOLZER

Sprecher: Region 6 (Bezirke 07 + 08)

Telefon: 0664/75003372

eMail: rudolf.wiesholzer@gmail.com

Johann WEINBERGER

Johann WEINBERGER

Sprecher: Region 6 (Bezirke 09 + 15 + 20)

Telefon: 0699/10708477

eMail: a.h.w@asak.at

Alois MAYER

Alois MAYER

Sprecher: Region 7 (Bezirke 11 + 12)

Telefon: 0699/17002268

eMail: mayeralois@gmx.at

Walter OTT

Walter OTT

Sprecher: Region 8 (Bezirke 10 + 18 + 22)

Telefon: 0676/83611818

eMail: ott.w@gmx.at